27/9/18

A REVISTA LAR e NÓS NA ÉPOCA NÓS. 
(2º BACHARELATO)

(Traballo de procura de información* e de exposición oral** –cómpre o apoio dunha presentación dixital ou guión esquemático para a organización da mesma)

DATA LÍMITE PARA A EXPOSICIÓN: XOVES 4 OUTUBRO


*Obrigada: 0’5 puntos

**Optativa: 0’5 puntos (en grupo, máx. 3 alumnos/as)

No hay comentarios: