12/1/11

As vangardas

A unidade didáctica da AELG de Pilar Ponte sobre as vangardas ofrécenos unha ampla visión do fenómeno europeo e galego que nos permitirá contextualizar adecuadamente os movementos rupturistas do 1º terzo do séc. XX.