26/4/11

50 Aniversario de Memorias dun neno labrego

Con motivo do 50 aniversario das Memorias dun neno labrego, de Xosé Neira Vilas, asistimos novamente á toma de conciencia de Galiza do escritor desde a emigración no ano 61(Arxentina) e evocamos a sociedade galega da posguerra en plena ditadura franquista, eminentemente rural. Diversas actividades culturais contribuirán á súa celebración.